Sensibio H2O

Nuostatos ir sąlygos

NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS. PRIVATUMO POLITIKA ("SĄLYGOS")

Prašome atidžiai perskaityti šias Naudojimo sąlygas ir taisykles, Privatumo politiką („Sąlygos", „Naudojimo sąlygos ir taisyklės") prieš naudojantis Sensibioh2o.lt tinklapiu ir kitais Mūsų tinklapiais, nurodytais šiose Sąlygose, (toliau "Paslauga") valdomais NAOS Baltic, UAB ("Mus", "Mes" arba "Mūsų" arba „Bioderma“).

Jūsų prieiga ir naudojimasis Paslauga yra nustatomi jūsų sutikimu ir šių Sąlygų laikymusi. Šios Sąlygos taikomos visiems tinklapio lankytojams, vartotojams ir kitiems, kurie naudojasi Paslauga.

Pasiekdami ir naudodamiesi Paslauga Jūs sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei jūs nesutinkate su kažkuriomis iš šių Sąlygų, toliau naudotis Paslauga Jūs negalite.

NUTRAUKIMAS

Mes dėl bet kokių priežasčių galime suspenduoti arba nutraukti prieigą prie Paslaugos nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo, jei Sąlygos pažeidžiamos ar jų nesilaikoma.

NUORODOS Į KITUS TINKLAPIUS

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodos į korporacinį www.bioderma.lt tinklapį, www.lojalumas.bioderma.lt tinklapį, kurios priklauso Mums ir yra valdomos Mūsų. Paslaugoje gali būti nuorodos į socialinius tinklus. Jokios kitos trečiašalės nuorodos tinklapyje nėra naudojamos ar leidžiamos ir neturi jokios galios. Korporacinio tinklapio Naudojimo Sąlygas galite rasti www.bioderma.lt svetainėje.

REGLAMENTUOJANTI TEISĖ

Šios Sąlygos yra taikomos ir interpretuojamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Mes nevykdome šių Sąlygų nuostatų, tai nebus laikoma kaip šių Sąlygų atsisakymas. Jei kurios nors šių Sąlygų nuostatų teismo būtų pripažintos negaliojančiomis, kitos Sąlygos lieka galiojančiomis.

PAKEITIMAI

Mes pasiliekame teisę vienašališkai modifikuoti, persvarstyti ir keisti Sąlygas bet kuriuo metu. Jei persvarstymas yra esminis vartotojui, stengsimės apie tai informuoti prieš 7 darbo dienas. Kas yra esminis persvarstymas, Mes nuspręsime savo nuožiūra.

Toliau tęsdami naudojimąsi Paslauga po pakeitimų, Jūs sutinkate su pakeistomis Sąlygomis. Jei nesutinkante su naujomis Sąlygomis, Paslauga naudotis negalite.

Sąlygos paskutinį kartą atnaujintos 2018-10-01.

PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų valdytojas - Naos Baltic UAB, kodas 300970809, registracijos adresas Užupio g. 30, Vilnius. Šis skyrius Privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie perka Mūsų platinamas prekes, naudojasi Mūsų paslaugomis, dalyvauja Mūsų organizuojamuose konkursuose arba lankosi interneto svetainėse www.lojalumas.bioderma.lt , www.atopinis.lt , www.tiesa-mitas.lt , www.jautrioda.lt, www.raustu.lt, www.aknespotas.lt, www.sensibioh2o.lt.

Sąvokos, susijusios su Privatumo politika

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – asmuo, kuris domisi Bioderma platinama produkcija ar ja naudojasi, arba asmuo, kuris dalyvauja Bioderma organizuojamuose konkursuose, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo svetainėje.

Svetainė – Mūsų administruojamos svetainės www.lojalumas.bioderma.lt, www.atopinis.lt, www.tiesa-mitas.lt , www.jautrioda.lt, www.raustu.lt, www.aknespotas.lt, www.sensibioh2o.lt ar bet kuri iš jų.

Bendrosios nuostatos

Privatumo politika nustato ir apibrėžia pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.

Naudodamasis Mūsų paslaugomis, pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, pildydamas užklausos formą, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis. Jeigu nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos, prašome nesinaudoti Mūsų paslaugomis ir nenaršyti svetainėje.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, prekėmis lankosi ar registruojasi svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Mus įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, kai svetainėje užpildo užklausos formą, atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiasi į Mus; iš kliento veiklos, Bioderma asmens duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui įmonių interneto svetainių.

Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko svetainėje.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui prekių pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Mes asmens duomenis tvarkome šiais tikslais: produktų pirkimo skatinimo, marketinginės kompanijos vykdymas; lojalumo programos vykdymas; tiesioginė rinkodara, komunikacija su klientais, produktų pardavimas; produktų siuntimas ir pristatymas pirkėjui; sąskaitų išrašymas; sutarčių administravimas ir vykdymas; skolų išieškojimas; užklausų administravimas; darbuotojų paieška; akcijų organizavimas; svetainės lankomumo statistika, asmenų identifikavimas; teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas.

Duomenų subjektų grupės – pirkėjai; verslo partneriai; Bioderma produkcijos naudotojai ir besidomintys Bioderma platinama produkcija, kandidatai, asmenys, ieškantys darbo.

Gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, asmens kodas, amžius/ vaiko amžius, mobilaus telefono numeris, diskusijų forumas; el.pašto adresas, slapyvardis, avataras, galima registracija per Facebook, el. paštas adresas, IP adresas ir kita informacija, reikalinga produktų pardavimui ir paslaugų teikimui, skatinimui, komunikacijai, santykių palaikymui ir sutarčių administravimui; svetainės naršymo istorija ir data.

Gali būti tvarkomos šie specialiųjų kategorijų duomenys: lytis, veido odos tipas, kūno odos tipas, nuotrauka, diagnozė, ar lankytasi pas dermatologą/alergologą, testas odos tipui nustatyti.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą, skolų išieškojimo įmonės.

Mes tvarkome asmens duomenis šiais tikslais

Produktų pirkimo skatinimas, marketinginės kompanijos vykdymas. Duomenų subjektų grupės - fiziniai asmenys, besidomintys Mūsų platinama produkcija. Tvarkomi asmens duomenys – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, amžius, lytis. Duomenys gaunami iš duomenų subjekto. Duomenų subjektas turi teisę sutikti / nesutikti su duomenų tvarkymo šiuo tikslu.

Lojalumo programos vykdymas. Asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, lytis, veido odos tipas, kūno odos tipas. Duomenų subjektas turi teisę sutikti / nesutikti su duomenų tvarkymo šiuo tikslu.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas. Elektroniniu paštu siunčiami reklaminiai pranešimai, naujienlaiškiai. Naujienlaiškiai siunčiami per Mailerlite programą. Tvarkomi duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, odos tipas. Duomenų subjektas turi teisę sutikti / nesutikti su duomenų tvarkymo šiuo tikslu.

Komunikacijos su klientais vykdymas. Organizuojamos įvairios akcijos, žaidimai, gydytojo konsultacijos. Asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto. Duomenų subjektai gali pateikti klausimus (Facebook, svetainėse).

Duomenų subjektas Mums duotus sutikimus naudoti asmens duomenis bet kuriuo metu gali atšaukti, pranešdamas el. paštu klausk@bioderma.lt arba paspaudus prenumeratos atsisakymo nuorodą iš Mūsų gauto naujienlaiškio apačioje.

Dalyvaudami konkurse laimėti, atsisiųsti pasirinktus produktus ar užduodami klausimą naudojantis Paslauga Jūs sutinkate su šiomis Sąlygomis suteikdami savo vardą ir pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, kuris gali būti naudojamas ateityje tikslinei informacijai suteikti.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo arba santykių su klientais pabaigos.

Kandidatų tapti Bioderma darbuotojais pateikti duomenys saugomi 1 metus.

Asmens duomenys, kurie gauti duomenų subjekto sutikimo pagrindu, saugomi nuo sutikimo gavimo iki jo atšaukimo.

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

Bioderma tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio duomenų subjekto sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų tvarkytojai

Asmens duomenys tvarkomi trečios šalies CRM programoje Teamgate bei apskaitos programose.

Jūs galite susipažinti su Teamgate platformos privatumo politika šiuo adresu https://www.teamgate.com/lt/gdpr/ .

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Mums buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Bendrovė gali perduoti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, esantiems trečiosiose šalyse už Europos Sąjungos ribų. Tokiu atveju, Bendrovė įsipareigoja laikytis ES patvirtintų taisyklių dėl asmens duomenų perdavimo į trečiąsias šalis.

Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau Prašymas) dėl jo teisių įgyvendinimo. Gavę duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos Mes pateiksime atsakymą.

Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu: +370 5 2430648, el. paštu klausk@bioderma.lt , atvykti į biurą adresu Užupio g. 30-305, Vilnius.

Duomenų apsaugos pareigūno informacija skelbiama svetainėje.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Mes įgyvendiname tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi asmens duomenys ir kita duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

Kitos nuostatos

Pateikdami savo duomenis, Jūs sutinkate, kad Mes kreiptumėmės į Jus dėl Jūsų užklausos.

SUSISIEKITE

Jei turite klausimų apie šias Naudojimo sąlygas ir taisykles, Privatumo politiką, susisiekite elektroniniu paštu klausk@bioderma.lt.